Ule i inny sprzęt pszczelarski z dofinansowaniem KOWR

Ul
fot. Barni1, Pixabay.com, CC0

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyjmuje wnioski o refundację poniesionych kosztów w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów rolnych w sezonie 2018/19. Mechanizm ten to szansa na to by zakupić, ule i inny sprzęt pszczelarski z dofinansowaniem z KOWR.

Projekty z wnioskami o refundację poniesionych kosztów na działalność pszczelarską można składać do Kancelarii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od 19 marca do 30 kwietnia 2018. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów są związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych oraz organizacje producentów pszczelarskich.

Powyższe podmioty mogą wnioskować nie tylko o refundację wydatków na zakup uli i innego sprzętu pszczelarskiego, ale także na organizację szkoleń i konferencji pszczelarskich, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup pszczół oraz kosztów związanych z wydatkami na wykonanie analiz jakości miodu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.