5 mandatów w tym roku. Jest aż tak dobrze?

Rolnictwo
Rolnictwo, fot. skeeze, Pixabay.com, CC0

W ciągu tego roku (do końca czerwca 2018)  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) w Krakowie nałożyli na rolników zaledwie 5 mandatów karnych za niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin.

W czasie sześciu miesięcy tego  roku na terenie województwa małopolskiego zgłoszono tylko jeden przypadek zatrucia pszczół przez rolnika prowadzącego niewłaściwe opryski. Jednak w trakcie postępowania (przeprowadzono 19 kontroli i lustracji w gospodarstwach zlokalizowanych w najbliższej odległości od pasieki, w której doszło do zatrucia) uznano, że powodem zatrucia pszczół nie były niewłaściwie prowadzone opryski przez okolicznych rolników.

W pierwszych dwóch kwartałach tego roku małopolski WIORiN przeprowadził w sumie 672 kontrole w gospodarstwach rolnych. Jak zapewniają przedstawiciele krakowskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w czasie kontroli szczególną wagę kładziono na ewentualne uchybienia w zakresie ochrony owadów zapylających.  Skoro wykroczenia stwierdzono w zaledwie kilku przypadkach (wystawiono zaledwie 5 mandatów karnych), należy zadać pytanie, czy tak mała liczba ukaranych rolników oznacza, że polscy rolnicy, przynajmniej ci z Małopolski, rzeczywiście używają środków ochrony roślin zgodnie z prawem, a wykroczenia w tym zakresie są incydentalne? Czy też system kontroli jest aż tak niedoskonały?

Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Można tylko mieć nadzieję, że rzeczywiście, rolnicy w swoich działaniach związanych z używaniem środków ochrony roślin postępują zgodnie z prawem, a ich świadomość w tym zakresie rośnie.

 


Źródło: https://www.agropolska.pl/uprawa/ochrona-roslin/rolnicy-na-ogol-wlasciwie-uzywaja-srodkow-ochrony-roslin,248.html