Policja przestrzega rolników i apeluje o prawidłowe wykonywanie oprysków

Rolnictwo
Rolnictwo, fot. skeeze, Pixabay.com, CC0

Policjanci przestrzegają rolników i apelują o prawidłowe wykonywanie oprysków. Niewłaściwe ich wykonanie nie tylko naraża rolnika na karę grzywny. Konsekwencje prowadzenia oprysków w sposób niezgodny z zasadami mogą być o wiele bardziej dotkliwe.

 

Niewłaściwe wykonywanie oprysków może spowodować poważne negatywne konsekwencje nie tylko dla pszczelarzy, choć to ich dotykają w sposób bezpośredni i to niemal natychmiastowo. W wyniku prowadzonych w sposób niewłaściwy przez rolników oprysków polscy pszczelarze rokrocznie tracą miliony pszczół. Strata pszczół to dla pszczelarza utrata źródła dochodu. Ale to nie jedyne koszty, jakie ponosimy w związku ze źle prowadzonymi opryskami.

Ogromne straty ponosi środowisko naturalne. Ze względu na śmierć zarówno pszczół hodowlanych, jak i dzikich zapylaczy oraz innych owadów, rolnicy, którzy prowadzą opryski w sposób niezgodny muszą mieć świadomość, że niszczą ekosystem. Powinni mieć też świadomość, że niszczenie środowiska uderzy wkrótce też bezpośrednio w ich działalność rolniczą. Bowiem wytrucie lub podtrucie zapylaczy, które prowadzi do zmniejszenia ich populacji, spowoduje mniejsze plony, co przełoży się na realne straty finansowe rolników.

Oczywistymi i bezpośrednimi konsekwencjami, jakie może ponieść rolnik, który nie stosuje się do zasad prowadzenia bezpiecznych oprysków jest kara grzywny. Prawo jest tu jednoznaczne. Kodeks karny mówi, że ten kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, podlega karze grzywny do 5000 złotych. Natomiast przepisy Ustawy o środkach ochrony roślin mówią, że w przypadku rażącego naruszenia przepisów na rolnika może być wydany zakaz wykonywania jakichkolwiek zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

 

 

 


Źródło: https://radio.lublin.pl/2020/05/niewlasciwe-wykonywanie-opryskow-zagraza-pszczolom-apel-policji-i-pszczelarzy-do-rolnikow/