EPILOBEE – wyniki europejskich badań zdrowotności pszczół

Pszczelarz w pasiece
fot. Topp-digital-Foto

Podsumowano wyniki trzyletnich badań nad stratami rodzin pszczelich (EPILOBEE).

Badania prowadzone były w 16 krajach Unii Europejskiej: w Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

W czasie badania monitoringiem objęto 60 tysięcy rodzin pszczelich z ponad 6 tysięcy pasiek, a przedmiotem analiz były nie tylko straty rodzin, ale także występowanie najczęstszych chorób pszczelich (zgnilec amerykański, nosemoza, warroza, itd.).

Analiza przeprowadzonego monitoringu wykazała bardzo duże zróżnicowanie (zarówno występowania chorób jak i śmiertelności rodzin) nie tylko w poszczególnych krajach, ale także w różnych latach w tym samym kraju. Na przykład, śmiertelność rodzin pszczelich po zimowli 2012/2013 w poszczególnych krajach wahała się od 3,2% do 32,4% (w Polsce 16%), a w roku kolejnym w poszczególnych krajach śmiertelność po zimowli wyniosła od 2,4% do 15,4% (w Polsce 4,5%).

Podobne różnice występowały także w zakresie porównania występowania chorób pszczelich. Wahania dotyczyły nie tylko poszczególnych krajów, ale także sezonów pszczelarskich.

Więcej informacji na stronie projektu: https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality_en

——————-
Źródła: https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality_en oraz Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2018 – http://www.opisik.pulawy.pl/pdf/materialy_53_konferencja.pdf